Магнітометричний метод контролю зон напружено-деформованого стану

Магнітометричний метод оцінки напружено-деформованого стану обладнання та конструкцій заснований на вимірюванні власного магнітного потоку розсіювання, викликаного незворотними змінами в об’єкті контролю під дією механічних напруг і деформацій.

Розроблено методику і є магнітометричний прилад для оцінки зон концентрації напружено-деформованого стану об’єкта контролю. На практиці він отримав назву метод магнітної пам’яті, тобто метал повідомляє про свою втоми до появи тріщини.

В даний час для експрес-контролю якості зварного з’єднання і навколошовної зони доцільно записувати магнітограми, яка відображає напружено-деформований стан контрольованих ділянок. Це дозволяє знаходити місця майбутніх втомних тріщин і тим самим передбачати місця руйнування.