Технічна діагностика

Технічна діагностика – комплекс робіт за контролем технічного стану. Виконується, в основному, з використанням органічних методів та засобів вимірювальної техніки. Їх номенклатура визначена організаційно-методичними документами. Технічний огляд проводиться у терміни та у випадках, визначених нормативно-правовими актами з охорони праці, організаційно-методичними та експлуатаційними документами.

Види технічного освідоцтва (ТО):

Повне ТО – комплекс робіт за контролем технічного стану, який здійснюється з використанням органолептичних методів та засобів вимірювальної техніки.

Часткове ТО – комплекс робіт по контролю технічного стану, який здійснюється використанням органолептичних методів.

Технічне опосвічення проводиться з метою визначення якості виготовлення, монтажу, ремонту, реконструкції та модернізації, умов та терміну подальшої безпеки експлуатації обладнання, технічного стану складових частин, деталей або їх елементів, перевірки їх на відповідність технічним вимогам.

Проводиться первинне, періодичне (чергове) та позачергове технічне опосвідчення.

Первинному ТО підлягає обладнання перед введенням його в експлуатацію.

Періодичне (чергове та позачергове) ТО проводиться в терміни, встановлені нормативно-правовими актами з охорони праці та експлуатаційними документами розробника.

Технічна діагностика (експертне обстеження) – це сукупність заходів, що включають в себе проведення обстеження об’єктів, які експлуатуються на виробництві, на предмет їх зносу, необхідність ремонту, а також можливість подальшої експлуатації.

Технічна діагностика є невід’ємною частиною експертизи промислової безпеки.

Замовити послугу

4 + 6 =

АЦНК при Інституті електрозварювання
ім. Е.О. Патона вповноважено
на проведення первинного,
періодичного та позачергового
технічного опосвідчення згідно
Постанови Кабінету Міністрів України № 687 від 26.05.2004 р.

Що є об’єктом технічної діагностики:

 • Промислове та цивільне будівництво будівель і споруд.
 • Технічна діагностика інженерних мереж.
 • Вантажопідіймальні крани.
 • Підйомники.
 • Парові та водогрійні котли.
 • Трубопроводи пару та гарячої води.
 • Посудини, що працюють під тиском.
 • Магістральні нафтогазопроводи.
 • Технологічні трубопроводи і обладнання нафтогазопереробних, нафтохімічних та хімічних виробництв.
 • Несучі та огороджувальні металоконструкції, в т.ч. резервуари.

Що включає в себе технічна діагностика:

 • Аналіз ремонтної, експлуатаційної, конструкторської документації.
 • Неруйнівний контроль.
 • Оцінка механічних і хімічних властивостей.
 • Оцінка дефектів і виявлення необхідного ремонту.
 • Отримання результатів технічного діагностування.
 • Проведення розрахунків на міцність, а також визначення залишкових ресурсів.
 • Паспортизація будівель. Подача звітів обстеження для введення в експлуатацію об’єктів самозабудови. Складання акту контролю при переплануванні несучих елементів у конструкції будівлі та споруди.