НПАОП

Перелік документів, що дозволяють ДП АЦНК проводити атестацію та навчання НПАОП:

Атестація:

Навчання:

ISO

Перелік документів, що дозволяють ДП АЦНК проводити навчання та атестацію ISO:

Атестація:

Навчання:

Ліцензії та дозволи

Перелік документів, що дозволяють ДП АЦНК виконувати роботи підвищеної небезпеки: