Короткий опис:

Лазерно-термографічний комплекс є технічною системою, що дозволяє проводити дистанційний неруйнівного контролю за допомогою тепловізійної діагностики віддалених промислових об’єктів.

Комплекс складається з тепловізійної камери, лазерного далекоміра, персонального комп’ютера і пакета програм. Даний комплекс дозволяє визначати дистанційно внутрішні дефекти в об’єкті контролю, розраховувати їх геометричні (площа дефекту, глибина залягання і т.д.) і координатні параметри.

Розроблена методика дозволяє оцінювати технічний стан таких промислових об’єктів як труби, димоходи, градирні (об’єкти теплової промисловості).

Даний комплекс не має аналогів в рішенні вищевказаних завдань.

Лазерно-термографічний комплекс і методика дистанційного тепловізійної діагностики розроблялися для вирішення завдання виявлення і визначення геометричних параметрів внутрішніх дефектів (площа, глибина залягання і т.д.) віддалених потенційно небезпечних об’єктів промисловості.

Даний комплекс і методика дистанційного тепловізійної діагностики можуть успішно використовуватися в тепловій, атомної, хімічної та нафтохімічної, нафтогазовидобувної промисловості, для об’єктів газотранспортної системи, електричних систем і машин, і т.д.

Даний комплекс є порівняно простим в експлуатації, елементна база складається з кінцевих промислових зразків, що дозволяє безперешкодно налагодити випуск подібних систем з мінімальними фінансовими і технічними ресурсами.

Розроблено принципову схему і ескізи лазерно-термографічного комплексу. Виготовлено дослідний зразок комплексу. Розроблено та реалізовано програмне забезпечення для розрахунку геометричних параметрів дефектів. Розроблено та апробовано методику дистанційній тепловізійної діагностики труб і димоходів з використанням лазерно-термографічного комплексу.

Дана розробка цікава підприємствам, які експлуатують потенційно небезпечні об’єкти та обладнання. В першу чергу це теплові та атомні енергетичні комплекси, об’єкти хімічної та нафтохімічної промисловості.