Неразрушающий контроль и техническая диагностика - ГП АЦНК при ИЭС им. Е.О. Патона НАНУ

Головна

Державне підприємство «Атестаційний центр неруйнівного контролю при інституті електрозварювання ім. Є.О. Патона НАНУ»

Директор Шевченко Ігор Якович, З аступник директора Троїцький Володимир Олександрович

ДП «Атестаційний центр з неруйнівного контролю при Інституті електрозварювання ім.. Є.О.Патона НАН України» був створений в 1991 р. на базі наукового відділу «неруйнівного контролю якості зварних з'єднань» ІЕЗ ім. Є.О. Патона з урахування накопиченого досвіду провідних фахівців інституту і являється одним з провідних підприємств в області атестації та навчання фахівців неруйнівного контролю, а також проведення неруйнівного контролю і технічного діагностування об'єктів підвищеної небезпеки ,які підпорядковані Держнаглядохоронпраці, виготовляє стандартні зразки підприємства з штучними відбивачами для настроювання параметрів УЗ контролю.

У ДП «АЦНК» фахові спеціалісти, з них 1 доктор технічних наук, 3-и кандидати , 15 експертів вищої кваліфікації, спеціалісти неруйнівного контролю.

ДП «АЦНК» виконує атестацію та навчання фахівців неруйнівного контролю по наступним методам :

 • візуально-оптичний;
 • ультразвуковий;
 • радіаційний;
 • магніто порошковий;
 • капілярний;
 • контроль герметичності;
 • акустичної емісії.

ДП «АЦНК» виконує роботи по контролю неруйнівними методами контролю (візуально-оптичним, ультразвуковим, радіографічним, капілярним, магніто порошковим, акустичним), технічне діагностування (експертне обстеження), технічне освідоцтво наступних об'єктів :

ДП «АЦНК» виконує роботи по контролю неруйнівними методами контролю (візуально-оптичним, ультразвуковим, радіографічним, капілярним, магніто порошковим, акустичним), технічне діагностування (експертне обстеження), технічне освідоцтво наступних об'єктів :

 • вантажопідіймальні крани;
 • парові та водонагрівні котлі;
 • трубопроводи пару та гарячої води;
 • судини, які працюють під тиском;
 • допоміжне обладнання ТЕС та ТЕЦ : теплообмінні апарати (бойлери, підігрівачі низького та високого тиску, підігрівачі мазуту);
 • об'єкти, в яких використовується хлор та аміак (резервуари, трубопроводи, холодильні установки);
 • магістральні нафтогазопроводи;
 • технологічні трубопроводи та обладнання нафтогазопереробних, нафтохімічних та хімічних виробництв;
 • несучі та загороджувальні металоконструкції , у т.ч. резервуари.

(Наші фахівці також проводять роботи по :

 • ідентифікації та декларуванню об'єктів підвищеної небезпеки;
 • вхідному контролю теплоенергетичного та промислового обладнання, яке монтується у металургійному та коксохімічному виробництві (ДСТУ 24297-87);
 • неруйнівному контролю металу та зварних з’єднань після ремонту обладнання;
 • паспортизації теплоенергетичного та промислового обладнання.

ДП «АЦНК» має широку дозвільну базу у вигляді ліцензій Держпромгірнагляду , міністерства будівництва, ОСП «Промбезпека», Міністерства освіти і Науки України.

Роботи проводяться на високому професійному рівні досвідченими та компетентними фахівцями.

Адреса : 03680, м. Київ-150, МСП, вул.. Боженко, 11, корпус 6, кімн. 520. Поштова адреса : 03150, а/с 567, м. Київ -150. Тел/факс : (044) 200-81-83, E-mail: acnk@ukr.net